Potts Shunt u pacjentów z nadciśnieniem płucnym

Nadciśnienie płucne jest rzadkim powikłaniem transpozycji wielkich tętnic.1 Tak jak w innych postaciach pierwotnego nadciśnienia płucnego rokowanie jest złe, szczególnie u dzieci z objawami.2 Przekształcanie prawidłowych cech fizjologicznych serca w cechy typowe dla zespołu Eisenmengera za pomocą Wstępna septostomia klatki piersiowej została już zaproponowana pacjentom z tym schorzeniem.3 Ale pacjenci z ciężką prawokomorową niewydolnością serca i wyraźnie podwyższonym naczyniowym oporem płucnym nie tolerują septostomii przedsionkowej, ponieważ rozległe przecieki od prawej do lewej mogą powodować niewystarczający przepływ krwi w płucach i ciężki niedotlenienie.
Rysunek 1. Rysunek 1. Procedura zastawki Pottsa. Lewa tętnica płucna jest zespolona z aortą zstępującą, pozwalając, aby zredukowana krew płynęła od lewej tętnicy płucnej do dolnej części ciała (strzałka). Read more „Potts Shunt u pacjentów z nadciśnieniem płucnym”