Rozpuszczalny receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych i diagnostyce zapalenia płuc

Rozpoznanie i leczenie bakteryjnego zapalenia płuc u pacjentów poddanych mechanicznej wentylacji pozostaje trudnym wyzwaniem. Receptor wyzwalający ulegający ekspresji w komórkach szpikowych (TREM-1) jest członkiem nadrodziny immunoglobulin, a jej ekspresja na fagocytach jest w szczególności regulowana w górę przez produkty mikrobiologiczne. Obecność rozpuszczalnego TREM-1 (sTREM-1) w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u pacjentów otrzymujących wentylację mechaniczną może być wskaźnikiem zapalenia płuc. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie obejmujące 148 pacjentów poddanych mechanicznej wentylacji, u których podejrzewano zakaźne zapalenie płuc. Do pomiaru sTREM-1 w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego zastosowano szybką technikę immunoblot. Read more „Rozpuszczalny receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych i diagnostyce zapalenia płuc”