Rozpuszczalny receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych i diagnostyce zapalenia płuc ad 5

Zgodnie z oczekiwaniami czas wentylacji mechanicznej i długość pobytu w OIT były najdłużej u pacjentów z zapaleniem płuc związanym z wentylacją (p <0,001 dla obu). Wskaźnik umieralności nie różnił się istotnie pomiędzy trzema grupami. Wynik kliniczny infekcji płucnej wynoszący ponad 6 był częstszy wśród pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez społeczność lub z wentylacją niż u pacjentów bez zapalenia płuc (p = 0,02) (tabela 2). Temperatura ciała, liczba leukocytów, PaO2: FiO2, poziom białka C-reaktywnego w surowicy i poziom prokalcytoniny nie różniły się pomiędzy trzema grupami (Tabela 2). Gatunek drobnoustrojów urósł do istotnego klinicznie stężenia (ponad 103 jednostek tworzących kolonie na mililitr) w próbkach płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego wszystkich oprócz dwóch pacjentów z zapaleniem płuc nabytym w społeczności, którzy byli zakażeni bakterią Legionella pneumophila, a wszyscy pacjenci z wentylacją związane z zapaleniem płuc (patrz Dodatek Dodatek 2, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Read more „Rozpuszczalny receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych i diagnostyce zapalenia płuc ad 5”