Rozpuszczalny receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych i diagnostyce zapalenia płuc cd

Stężenie mikroorganizmów uznanych za klinicznie istotne dla potencjalnego rozpoznania zapalenia płuc wynosiło ponad 103 jednostek tworzących kolonie na mililitr płynu płuczącego oskrzelowo-pęcherzykowego. Rozpoznanie pneumokokalne post hoc przeprowadzono na podstawie kombinacji już wymienionych kryteriów klinicznych z mikrobiologicznymi dowodami infekcji bakteryjnych. Kryteria te były podobne do tych, które stosowano w przypadku zapalenia płuc związanego z wentylacją przez Pugina i współpracowników.19 Zapalenie płuc uznano za nieobecne, gdy ustalono alternatywną przyczynę nacieku płucnego i nie stwierdzono istotnego wzrostu bakterii w hodowli płynu płuca oskrzelowo-pęcherzykowego w połączeniu z pełną kontrolą. powrót do zdrowia po gorączce, infiltracji i leukocytozie bez leczenia przeciwbakteryjnego. Dwóch uczestników intensywnej terapii dokonało przeglądu wszystkich dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta i niezależnie zaklasyfikowało diagnozę jako zapalenie płuc wywołane przez społeczność, zapalenie płuc wywołane przez respirator lub brak zapalenia płuc. Read more „Rozpuszczalny receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych i diagnostyce zapalenia płuc cd”