Praca fizyczna i psychospołeczne warunki pracy jako czynniki prognostyczne bólu mięśniowo-szkieletowego cz. 2

width=300Wyniki

Wszelkie spójne skojarzenia obecne w analizie na poziomie indywidualnym stwierdzono również w analizie na poziomie JEM. Wyższy poziom bólu po obserwacji zaobserwowano u pracowników z wyższymi wyjściowymi wymaganiami w zakresie pracy fizycznej, kobiet narażonych na przemoc i mężczyzn o niższym autorytecie decyzyjnym, niezależnie od tego, czy mierzono je na poziomie indywidualnym, czy na poziomie JEM. Wyższe wymagania ilościowe na poziomie JEM wiązały się z mniejszym bólem, ale nie zaobserwowano związku na poziomie indywidualnym.

Wnioski

W przeważającej mierze znaleźliśmy porównywalne potencjalne związki między warunkami pracy i bólem, niezależnie od tego, czy korzystamy z JEM, czy z ekspozycji na poziomie indywidualnym, z wyjątkiem żądań ilościowych. Wyniki sugerują, że, z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami, ustalenia uzyskane przy użyciu JEM mogą być porównywalne z wynikami uzyskanymi podczas korzystania z zgłaszanych przez siebie ekspozycji.

[przypisy: węże do piaskowania, forum kulturystyczne, żeliwo szare ]
[patrz też: węzły chłonne przyuszne, citodent kielce, wok brodnica ]