Praca fizyczna i psychospołeczne warunki pracy jako czynniki prognostyczne bólu mięśniowo-szkieletowego cz. 1

width=284W badaniach epidemiologicznych szeroko stosuje się określenie narażenia na czynniki zawodowe z uwagi na stanowiska pracowników. Jednak znajomość ustaleń dotyczących związków w zdrowiu między matrycami narażenia na pracę (JEM) a danymi dotyczącymi narażenia na poziomie indywidualnym jest w dużej mierze nieznana. Postanowiliśmy zbadać przyszłe związki pracy fizycznej i psychospołecznych warunków pracy z bólem mięśniowo-szkieletowym, porównując JEM z ekspozycjami zgłoszonymi na poziomie indywidualnym.

Metody

Przeanalizowaliśmy dane 8132 uczestników z badania kohortowego Work Environment and Health in Denmark. Korzystając z modelowania wielopoziomowego z funkcją losowego przechwytywania, skonstruowaliśmy JEM uwzględniające wiek i płeć, szacując przewidywaną ekspozycję w grupach stanowisk. Przeanalizowaliśmy powiązania między warunkami pracy (indywidualnym i JEM) na początku i bólem mięśniowo-szkieletowym podczas obserwacji z zastosowaniem wielopoziomowego modelowania stratyfikowanego według płci, dostosowującego do wieku, wykształcenia i bólu.


[podobne: nutraceutyki, mechanizm zwrotniczy, wiercenie w żelbecie ]
[hasła pokrewne: limitki, stomatologia na księżym młynie, naclof ]